fot_bg01

Ekipman ve Tesisler

Ekipman ve Tesisler

G100

Yatay lazer interferometre, nesnelerin uzunluğunu, deformasyonunu ve diğer parametrelerini ölçmek için lazer girişimi ilkesini kullanan bir araçtır.Prensip, bir lazer ışığı ışınını iki ışına bölerek yansıyıp tekrar birleşerek girişime neden olmaktır.Girişim saçaklarındaki değişiklikler ölçülerek nesneyle ilgili parametrelerdeki değişiklikler belirlenebilir.Yatay lazer interferometrelerin ana uygulama alanları arasında endüstriyel üretim, havacılık, inşaat mühendisliği ve hassas ölçüm ve kontrole yönelik diğer alanlar yer almaktadır.Örneğin, uçak gövdesindeki deformasyonun tespit edilmesi, yüksek hassasiyetli takım tezgahlarının imalatı sırasında ölçüm yapılması vb. için kullanılabilir.

q1

Aletler için ölçüm ekipmanları.Prensip, aleti ölçmek için optik veya mekanik prensipleri kullanmak ve aletin merkezleme derecesini ölçüm hatasına göre ayarlamaktır.Ana işlevi, aletin hizalanmasının önceden belirlenmiş gereksinimleri karşılamasını sağlamak, böylece üretim verimliliğini ve ürün kalitesini arttırmaktır.

q3

Lazer gonyometresi, bir nesnenin yüzeyleri veya parçaları arasındaki açıyı ölçmek için kullanılan bir araçtır.Nesne yüzeyleri veya parçaları arasındaki açıların büyüklüğünü ve yönünü ölçmek için lazer ışınlarının yansımasını ve girişimini kullanır.Çalışma prensibi, lazer ışınının cihazdan yayılması ve ölçülen açı parçası tarafından bir girişim ışığı ışını oluşturmak üzere geri yansıtılmasıdır.Girişim yapan ışığın dalga cephesi şekline ve girişim saçaklarının konumuna göre gonyometre, ölçülen açı parçaları arasındaki açı boyutunu ve yönünü hesaplayabilir.Lazer gonyometreler endüstriyel alanlarda ölçüm, muayene ve proses kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır.Örneğin, havacılık alanında, uçağın şekli ile bileşenleri arasındaki açıyı ve mesafeyi ölçmek için lazer açıölçerler kullanılır;Mekanik imalat ve işlemede, lazer açıölçerler makine parçaları arasındaki mesafeyi, açıyı veya konumu ölçmek veya ayarlamak için kullanılabilir.Ayrıca lazer gonyometreleri inşaat, jeolojik araştırma, tıbbi tedavi, çevre koruma ve diğer alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

q4

Lazer kalite kontrolü ultra temiz tezgah, esas olarak lazer teknolojisini kullanarak nesnelerin yüksek hassasiyetli, tahribatsız olarak algılanmasına yönelik bir algılama yöntemidir.Tespit yöntemi, nesnenin yüzeyi, birikimi, boyutu ve şekli gibi çeşitli detayları hızlı ve doğru bir şekilde tespit edebiliyor.Ultra temiz tezgah, temiz bir yerde kullanılan, toz ve bakteri gibi yabancı maddelerin tespit üzerindeki etkisini azaltabilen ve numune malzemesinin saflığını koruyabilen bir tür ekipmandır.Lazer kalite kontrol ultra temiz tezgahının prensibi esas olarak test edilen nesneyi taramak için lazer ışınını kullanmak ve lazer ile test edilen nesne arasındaki etkileşim yoluyla nesnenin bilgilerini elde etmek ve ardından özelliklerini tanımlamaktır. Kalite kontrolünü tamamlamak için nesne.Aynı zamanda, ultra temiz tezgahın iç ortamı sıkı bir şekilde kontrol edilir; bu, çevresel gürültünün, sıcaklığın, nemin ve diğer faktörlerin algılama üzerindeki etkisini etkili bir şekilde azaltabilir, böylece algılamanın doğruluğunu ve hassasiyetini artırabilir.Lazer kalite kontrol ultra temiz tezgahları, üretim hattı verimliliğini etkili bir şekilde artırabilen, ürün kusur oranını azaltabilen ve ürün kalitesini artırabilen imalat, tıbbi, biyoteknoloji ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

q5

Silindirik eksantriklik, bir nesnenin eksantrikliğini ölçmek için kullanılan bir araçtır.Çalışma prensibi, nesne döndüğünde oluşan merkezkaç kuvvetini kullanarak onu eksantriklik ölçerin silindirine aktarmaktır ve silindir üzerindeki gösterge, nesnenin eksantrikliğini gösterir.Tıp alanında silindirik eksantriklik ölçüm cihazları, insan vücudunun bazı kısımlarındaki kas bozukluklarını veya anormal fonksiyonları tespit etmek için yaygın olarak kullanılır.Endüstride ve bilimsel araştırmalarda silindirik eksantriklik, nesne kütlesinin ve ataletinin ölçümünde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

q6

Sönme oranı ölçüm ekipmanı, maddelerin optik olarak aktif özelliklerini ölçmek için yaygın olarak kullanılır.Çalışma prensibi, polarize ışığın dönüş açısını kullanarak sönüm oranını ve ışık için malzemenin spesifik dönüş hızını hesaplamaktır.Spesifik olarak, malzemeye girdikten sonra polarize ışık, optik dönme özelliğinin yönü boyunca belirli bir açıyla dönecek ve ardından ışık yoğunluğu detektörü tarafından ölçülecektir.Işığın numuneden geçmeden önceki ve sonraki polarizasyon durumunun değişimine göre sönme oranı ve spesifik dönme oranı gibi parametreler hesaplanabilmektedir.Cihazı çalıştırmak için öncelikle numuneyi dedektöre yerleştirin ve cihazın ışık kaynağını ve optiklerini numuneden geçen ışığın dedektör tarafından algılanacağı şekilde ayarlayın.Daha sonra ölçülen verileri işlemek ve ilgili fiziksel parametreleri hesaplamak için bir bilgisayar veya başka bir veri işleme ekipmanı kullanın.Kullanım sırasında cihazın optiklerinin hasar görmemesi veya ölçüm doğruluğunu etkilememesi için dikkatli bir şekilde kullanılması ve bakımının yapılması gerekir.Aynı zamanda ölçüm sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için kalibrasyon ve kalibrasyonun düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

şirket
şirket1
şirket4

Kristal büyütme fırını ve destekleyici güç kabini, kristalleri büyütmek için kullanılan ekipmanlardır.Kristal büyütme fırını esas olarak harici bir seramik yalıtım katmanı, bir elektrikli ısıtma plakası, bir fırın yan penceresi, bir alt plaka ve bir oransal valftan oluşur.Kristal büyütme fırını, kristal büyütme sürecinde gerekli olan gaz fazındaki maddeleri büyüme alanına taşımak için yüksek sıcaklıkta yüksek saflıkta gaz kullanır ve yavaş yavaş erimek ve oluşturmak için fırın boşluğundaki kristal hammaddelerini sabit bir sıcaklıkta ısıtır. Kristal büyümesini sağlamak için büyüyen kristaller için sıcaklık gradyanı.büyümek.Destekleyici güç kaynağı kabini esas olarak kristal büyütme fırını için enerji kaynağı sağlar ve aynı zamanda kristal büyütmenin kalitesini ve verimliliğini sağlamak için kristal büyütme fırınındaki sıcaklık, hava basıncı ve gaz akışı gibi parametreleri izler ve kontrol eder.Otomatik kontrol ve ayarlama gerçekleştirilebilir.Verimli ve istikrarlı bir kristal büyütme prosesi elde etmek için genellikle bir kristal büyütme fırını, destekleyici bir güç kabiniyle birlikte kullanılır.

şirket2

Kristal büyütme fırınının saf su üretim sistemi genellikle, fırında kristal yetiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan yüksek saflıkta suyu hazırlamak için kullanılan ekipmanı ifade eder.Ana çalışma prensibi ters ozmoz teknolojisi ile suyun ayrıştırılmasını ve arıtılmasını gerçekleştirmektir.Genellikle saf su üretim sistemi temel olarak ön arıtma, ters ozmoz membran modülü, ürün suyu depolama ve boru hattı sistemi gibi birkaç ana parçadan oluşur.
Kristal büyütme fırını saf su üretim sisteminin çalışma prensibi şu şekildedir:
1.Ön arıtma: Ters ozmoz membranının yabancı maddelerin etkisinden kaynaklanan hasarını veya arızasını azaltmak için musluk suyunu filtreleyin, yumuşatın ve klorunu giderin.

2. Ters ozmoz membran modülü: Ön arıtılmış su basınçlandırılır ve ters ozmoz membranından geçirilir ve su molekülleri yavaş yavaş filtrelenir ve boyutuna ve derecesine göre ayrılır, böylece sudaki iyonlar, mikroorganizmalar ve parçacıklar gibi yabancı maddeler giderilir. çıkarılabilir, böylece yüksek saflık elde edilebilir.suyun.
3.Ürün suyunun depolanması: Ters ozmoz ile arıtılan suyu, kristal büyütme fırınında kullanılmak üzere özel bir su depolama tankında saklayın.
4. Boru hattı sistemi: İhtiyaçlara göre, depolanan yüksek saflıkta suyun taşınması ve dağıtılması için belirli uzunlukta boru hatları ve vanalar yapılandırılabilir.Kısacası, kristal büyütme fırınının saf su üretim sistemi, kristal büyütme sürecinde kullanılan suyun saflığını ve kalitesini sağlamak için esas olarak ön arıtma ve ters ozmoz membran bileşenleri yoluyla suyu ayırır ve arındırır.